fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wolne od podatku są tylko dochody zarobione w strefie

ODSETKI BANKOWE
Nieznane
Przychodów i kosztów finansowych ściśle związanych z działalnością prowadzoną w specjalnej strefie ekonomicznej nie bierzemy pod uwagę przy obliczaniu podatku dochodowego. Szkopuł jednak w tym, że nieraz trudno ustalić, czy mają one związek z działalnością w strefie
Przedsiębiorcy działający w specjalnych strefach ekonomicznych są zwolnieni z podatku dochodowego. Wynika to wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie to przysługuje jednak wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.Oznacza to, że do dochodów, które mogą być zwolnione z opodatkowania, można zaliczyć tylko dochody z działalności wymienionej w zezwoleniach oraz te, które są ściśle związane z tą działalnością. I tu pojawia się problem zdefiniowania "ścisłego związku z prowadzoną działalnością". Sprawa jest szczególnie trudna, gdy chodzi o wszelkiego rodzaju przychody i koszty finansowe.Spółki strefowe, z uwagi na specyfikę swojej działalności (najczęściej produkcja) zawierają różne transakcje zabezpieczające. Są to najczęściej forwardy, futures, opcje na waluty i surowce oraz inne instrumenty pochodne.Taka działalność przynosi zyski lub generuje koszty finansowe, a prze...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA