Koszty kredytu na wypłatę dywidendy można uwzględnić w rozliczeniu podatkowym

Wydatki poniesione na pozyskanie i obsługę kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy są pośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 13 lipca br. (III SA/Wa 382/07).
Spółka akcyjna pytała, czy może wrzucić w ciężar kosztów podatkowych wydatki związane z kredytem wykorzystanym do utrzymania płynności finansowej w momencie wypłaty dywidendy oraz w okresie późniejszym. Organy podatkowe uznały za koszt jedynie wydatki dotyczące kredytu na bieżącą działalność, nieobejmującą wypłaty dywidend. Ten ostatni cel nie pozostaje ich zdaniem w związku z prowadzoną działalnością, gdyż wypłata dywidend nie zwiększa osiąganego przychodu.Spółka wniosła skargę do WSA. Jej zdaniem kredyt przyczyni się do utrzymania płynności finansowej, której utrata grozi upadłością spółki. Nie będąc w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, spółka traci zaufanie zarówno kontrahentów, jak i instytucji finansowych. Wydatek na obsługę kredytu zapewniającego płynność będzie więc kosztem pośrednim, niepowiązanym z konkretnym przychodem.Sąd uchylił decyzję organów. Stwierdził, że wydatki z tytułu kredytu zaciągniętego na w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL