Wypłata z zysku dla szwajcarskiej spółki

Dywidendy wypłacone firmie szwajcarskiej, która od co najmniej dwóch lat ma udziały w polskiej spółce, są w naszym kraju zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych
Takiej odpowiedzi udzielił w wiążącej informacji podatkowej naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego (sygn. 1472/DPC/42339/05/PK).Z pytaniem zwróciła się do niego działająca w Polsce spółka, której jedynym akcjonariuszem od czerwca 2000 r. jest spółka akcyjna z siedzibą w Szwajcarii. Podatniczka chciała się dowiedzieć, czy od wypłacanych zagranicznemu akcjonariuszowi dywidend powinna pobrać w Polsce podatek dochodowy od osób prawnych. Jej zdaniem nie ma takiego obowiązku, gdyż na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT wypłata taka korzysta ze zwolnienia.Naczelnik urzędu skarbowego wyjaśnił, że co do zasady od dywidendy płaci się tzw. podatek u źródła, czyli pobierany w państwie wypłaty zysków z działalności przedsiębiorstwa. Zwolnienie, o którym wspomina we wniosku o interpretację spółka, przysługuje po łącznym spełnieniu kilku ustawowych warunków. Wypłacającym dywidendę musi być podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL