Przedsiębiorca sam wybiera metodę ochrony swojego logo

Firma może bronić praw do swojego logo. Pomocne są nie tylko przepisy o własności przemysłowej, lecz także prawo autorskie
Przedsiębiorcy wiedzą, że ochrona tzw. logo identyfikujących towar lub usługę ma duże znaczenie. Ponoszą bowiem coraz wyższe nakłady na wypromowanie swoich marek i podniesienie ich wartości. Logo można uznać za graficzny znak towarowy. W zdecydowanej większości przypadków jest też ono utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Za utwór uznaje się bowiem każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.Oznacza to, że ochronę prawną graficznym znakom towarowym może zapewnić nie tylko prawo własności przemysłowej, lecz także prawo autorskie.Co istotne - ten drugi tryb może być pod wieloma względami korzystniejszy. Rejestracja graficznego znaku towarowego nie pozbawia bowiem praw autorskich do niego. Co więcej, brak rejestracji graficznego znaku towarowego (bo np. firma jeszcze nie zdążyła go zgłosić do Urzędu Patentowego) też nie jest przeszkodą do dochodzenia r...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL