Zabraknie arbitrów rozstrzygających odwołania przedsiębiorców

Jak często firmy wygrywają spory. Jakie przetargi są kwestionowane
Nieznane
Krajowa Izba Odwoławcza, która ma się zająć rozstrzyganiem sporów przetargowych, nie powstanie na czas. Zachodzi ryzyko, że nie będzie miał kto wydawać wyroków
Przy ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych Sejm gruntownie zreformował system rozstrzygania odwołań od decyzji przetargowej. Dotychczas zajmowało się tym kilkuset arbitrów, którzy na co dzień pracowali w różnych miejscach i dojeżdżali do Warszawy na rozprawy. Teraz orzekać będzie 25 profesjonalistów na stałe zatrudnionych w Krajowej Izbie Odwoławczej.Najpierw trzeba ich jednak wybrać. Już teraz wiadomo, że nie uda się tego zrobić na czas. Izba, zgodnie z przepisami przejściowymi, powinna zacząć działać 12 października. Tymczasem realny termin to połowa listopada. Dopiero przed kilku dniami zaczęła bowiem działać komisja kwalifikacyjna.Zdaniem części prawników od 12 października dotychczasowi arbitrzy nie powinni już orzekać w sprawach przetargów wszczętych od 11 czerwca, kiedy weszła wżycie główna część nowelizacji. Urząd Zamówień Publicznych nie widzi jednak przeszkód.- Skoro wiele przepisów zacznie obowiązywać dopiero 12 paźdz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL