fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieopodatkowane okulary dla komputerowców ze słabym wzrokiem

Pracodawca, który zafunduje okulary pracownikowi ślęczącemu całymi dniami przed komputerem, nie musi potrącać podatku od tego świadczenia
Pod warunkiem, że ochronę wzroku zaleci lekarz okulista. Bez jego zaświadczenia nie skorzystamy z podatkowego zwolnienia.Pracodawca musi zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DzU nr148, poz.973, dalej rozporządzenie w sprawie bhp).Ten przywilej nie dotyczy jednak wszystkich zatrudnionych. Skorzystają z niego tylko pracujący przy monitorach ekranowych, jeśli swoje obowiązki wykonują przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Ponadto potrzebę używania okularów musi potwierdzić lekarz okulista podczas badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.Jeśli wszystko odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bhp, pracownikowi przysługuje zwolnienie podatkowe. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nieopo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA