fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dopłata do zielonej szkoły bez podatku

Zakładowy regulamin świadczeń pracowniczych firmy przewiduje dopłaty do obozów wypoczynkowych zorganizowanych przez szkoły, połączonych z nauką, nazywanych potocznie zieloną szkołą. Czy zwolnienie podatkowe obejmuje taką formę wypoczynku?Tak, jeśli oczywiście dopłaty są przekazywane w związku z pobytem na tych obozach dzieci pracowników, które nie przekroczyły 18 roku życia. Mówi o tym art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby skorzystać ze zwolnienia, zielona szkoła musi być zorganizowana w ramach prowadzonej przez dany podmiot (firmę, fundację, stowarzyszenie) działalności. Jeśli dopłaty są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (chodzi o dopłaty dla pracowników instytucji, w któ socjalnego, dotyczy to np. służb mundurowych), to bez względu na ich wysokość są w całości wolne od podatku....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA