Przychód nawet po wycofaniu auta z ewidencji

Jeżeli sprzedajemy samochód należący do środków trwałych firmy, uzyskujemy przychód z działalności gospodarczej
Przychód ten powstaje także przy innych formach odpłatnego zbycia (np. zamianie).Nie zawsze jednak zapłacimy podatek, bo sprzedaż zamiast dochodu może również przynieść stratę (wtedy, gdy koszty będą większe od przychodu).Takimi kosztami są - zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 updof, art. 24 ust. 2 updof i art. 16 ust. 1 pkt 1 updop - wydatki na nabycie pojazdu i jego ulepszenie pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych (czyli faktycznie niezamortyzowana wartość auta).Dochodem (lub stratą) ze sprzedaży samochodu - środka trwałego - jest różnica między uzyskanym przychodem a wartością początkową auta wykazaną w ewidencji środków trwałych, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Przykład 1 Anna B. sprzedała samochód osobowy będący środkiem trwałym jej firmy za 12 000 zł. Wartość początkowa pojazdu, wynikająca z ewidencji środków trwałych, wynosiła 35 000 zł. W ciągu czterech lat eksploatacji naliczyła 28 000 zł amortyzacji. Doch...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL