fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aport z księgami

Do naszej spółki jawnej zostanie wniesione aportem przedsiębiorstwo osoby fizycznej, prowadzące księgi rachunkowe. Czy automatycznie oznacza to, że nasza spółka będzie musiała od nowego roku prowadzić pełną księgowość?
Nie. Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Ta kwota to równowartość 800 tys. euro przeliczone na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.O obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną przesądza więc wartość uzyskanego przez nią przychodu z działalności gospodarczej. Jeśli za 2007 r. wyniesie on co najmniej równowartość 800 tys. euro, to od 1 stycznia 2008 r. spółka będzie musiała zaprowadzić księgi rachunkowe. W przeciwnym razie nadal może prowadzić księgę przychod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA