Ewidencja pozabilansowa - do czego służy i jak ją zaprowadzić

Nie wszystkie zdarzenia gospodarcze ewidencjonujemy na kontach bilansowych. Te, które nie mają wpływu na stan aktywów i pasywów firmy, ale z jakichś względów wymagają odnotowania - ujmujemy w ewidencji pozabilansowej
Dla każdego księgowego jest oczywiste, że na kontach bilansowych księgi głównej ewidencjonujemy zdarzenia i operacje gospodarcze powodujące zmiany stanu naszych aktywów (tj. majątku) bądź pasywów (tj. zobowiązań, w tym rezerw, i kapitałów). Rejestrujemy na nich także przychody i koszty, będące efektem zmian stanu aktywów bądź zobowiązań w przypadkach, gdy zmian tych stosowne przepisy prawa bilansowego lub innych aktów normatywnych nie nakazują rozliczać bezpośrednio z kapitałami własnymi. Oczywiście na bilansowych kontach księgi głównej obowiązuje zasada podwójnego zapisu (patrz art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Konsekwencją tego jest m.in. zgodność sumy obrotów "winien" z zestawienia obrotów i sald z sumą obrotów "ma".Niezależnie od tego w praktyce gospodarczej występuje również wiele zdarzeń i stanów, które z chwilą zaistnienia nie powodują zmian naszych aktywów bądź pasywów, lecz z uwagi na określone skutki bądź potrzeby (np. sprawoz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL