fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Minister zdyscyplinuje adwokatów i radców prawnych

Minister sprawiedliwości będzie mógł nakazywać wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym przeciw prawnikowi z korporacji. Takie prawo daje mu nowelizacja ustaw regulujących wykonywanie zawodów adwokata i radcy prawnego.
Jak się dowiadujemy, ustawa zostanie opublikowana w następnym tygodniu po długim weekendzie. Zacznie obowiązywać po 30 dniach od ogłoszenia, czyli w pierwszej dekadzie czerwca. Przepis uprawniający ministra do wydawania rzecznikom dyscyplinarnym polecenia wszczęcia sprawy przed sądem dyscyplinarnym był podczas prac legislacyjnych kwestionowany przez przedstawicieli samorządów adwokackiego i radcowskiego. Podważali go także sejmowi prawnicy jako zbyt daleko posuniętą ingerencję ministra w konstytucyjnie zagwarantowaną samorządność zawodów prawniczych.
Nowela przynosi więcej zmian. Na rzeczników-oskarżycieli nałożono obowiązek informowania ministra o wszczynaniu spraw przeciwko prawnikom. Będzie on też mógł wnieść odwołanie od każdego orzeczenia kończącego postępowanie. Rozprawy przed sądem dyscyplinarnym będą jawne, jeśli nie zagrozi to ujawnieniem tajemnicy adwokackiej.
Nowelizacja zwiększa nadzór ministra sprawiedliwości nad przestrzeganiem prawa przez władze korporacji prawniczych. Będzie on kontrolował wszystkie uchwały samorządów i zaskarżał do Sądu Najwyższego te, które uzna za naruszające prawo. Krajowe i okręgowe władze samorządowe będą musiały przesyłać mu odpis każdej uchwały w ciągu 21 dni od jej podjęcia.
W czerwcu w Sejmie rozpoczną się prace nad innym rządowym projektem, przekazującym postępowania dyscyplinarne wobec prawników w ręce prokuratorów i sądów państwowych.
To uprawnienie idzie za daleko. Oskarżyciel powinien sam decydować, czy po przeprowadzeniu dochodzenia kieruje sprawę do sądu. Poza tym obwiniony zostanie pozbawiony prawa do obrony, ponieważ od razu stanie w obliczu aktu oskarżenia. Ponadto taka ingerencja ministra w sądownictwo dyscyplinarne godzi w konstytucyjne zasady samorządności zawodowej. NRA powinna rozważyć kwestię zaskarżenia tego przepisu do Trybunału Konstytucyjnego. ¦ Dotychczas minister mógł polecać wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi czy aplikantowi. Tych poleceń nigdy nie lekceważyliśmy. Teraz będzie mógł nakazywać skierowanie sprawy od razu do sądu dyscyplinarnego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA