fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ostrzejsze warunki sprzedaży dla e-aptek

Apteki internetowe będą musiały zapewnić pacjentom całodobowy kontakt telefoniczny, a także odpowiadać za lek aż do momentu dostarczenia go do pacjenta
Ministerstwo Zdrowia opracowało właśnie projekt rozporządzenia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych oraz sposobu dostarczania tych produktów do odbiorców. Reguluje ono warunki handlu lekami przez apteki internetowe, które wzbudzają ogromne kontrowersje w branży farmaceutycznej (pisaliśmy o tym w"Rz" z 19 kwietnia "Zasady działalności e-aptek są niejasne").Akt ten rozstrzygnie, że leków, w przeciwieństwie do innych towarów kupionych w sieci, nie można zwracać w ciągu 10 dni - wyjątkiem jest sytuacja, gdy lek został niewłaściwie wydany lub ma wady jakościowe.Rozporządzenie przesądzi również, że za jakość leku, do momentu jego dostarczenia do pacjenta, odpowiada e-apteka. Jej właściciel musi wyznaczyć farmaceutę odpowiedzialnego za prawidłową realizację sprzedaży wysyłkowej, m.in. za zabezpieczenie medykamentów przed nieodpowiednią temperaturą lub wilgocią. Transport leków musi odbywać się w specjalnie wydzielonych części...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA