fbTrack

Magistrowie/studenci

Służba wojskowa może być krótsza, czyli poligon już na studiach

Rekruci mogą odbyć krótszą, sześciotygodniową służbę wojskową. Warunek jest jeden: muszą być studentami ze zdanym egzaminem z przysposobienia obronnego
Już od kilku lat wojsko ma dla studentów "propozycję nie do odrzucenia". W zamian za dobrowolne zgłoszenie się do wojskowej komendy uzupełnień w celu odbycia służby armia zamienia ją na sześciotygodniowe przeszkolenie. Warto skorzystać z tej szansy, bo wprawdzie w poprzednich latach absolwenci szkół wyższych byli automatycznie przenoszeni do rezerwy, ale od tego roku jest inaczej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej rezerwistami zostaną tylko te osoby, które ukończyły studia w 2007 r. lub wcześniej, jeśli rozpoczęły je przed rokiem akademickim 2002/2003. Reszta prędzej czy później otrzyma wezwanie do stawienia się przed komisją wojskową.
Kwestie przeszkolenia wojskowego studentów ochotników regulują rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu oraz ministra zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów (DzU z 2003 r. nr 174, poz. 1686 oraz DzU z 2005 r. nr 4, poz. 18). Trzeba jednak zatroszczyć się o nie wcześniej, a dokładniej już po pierwszym roku studiów. Wtedy studenci mogą się zgłosić na zajęcia przysposobienia obronnego (PO). Wniosek w tej sprawie muszą złożyć do 31 października (na studiach zawodowych) lub do 31 marca (studia magisterskie). Nauka trwa jeden semestr i kończy się egzaminem. Jego wynik zostaje wpisany do indeksu, ale nie jest wliczany do ogólnej średniej studiów. Studenci, którzy zdali egzamin końcowy z PO, mogą rozpocząć czynną służbę wojskową w trakcie studiów. Chodzi o sześciotygodniowe szkolenie w wybranej jednostce wojskowej. W ciągu 30 dni od zdania egzaminu muszą złożyć we właściwej terytorialnie wojskowej komendzie uzupełnień wniosek o powołanie do przeszkolenia. Odbywa się ono w przerwie międzysemestralnej. Ze względu na możliwości szkoleniowe armii tylko część chętnych faktycznie uczestniczy w przeszkoleniu. Tak będzie i w tym roku, ponieważ armia przygotowała miejsca dla 3600 studentów, a przewiduje, że chętnych będzie więcej (terminy turnusów szkoleniowych w 2008 r. to: 7 lipca - 14 sierpnia, 18 sierpnia - 26 września). Jeżeli więc student złoży wniosek, a nie zostanie powołany, zostaje automatycznie przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala, w momencie gdy zakończy naukę. Absolwenci, którzy nie mają w indeksie wpisu zPO lub po złożeniu wniosku z jakichś powodów zrezygnowali z odbycia przeszkolenia wojskowego, muszą liczyć się z tym, że w ciągu najbliższego roku zostaną powołani na trzymiesięczne przeszkolenie. W tym roku ok. tysiąca absolwentów odbyło i nadal odbywa takie długotrwałe kursy. Ostatni z trzech przewidzianych na to turnusów rozpoczyna się 1 października i trwa do 21 grudnia. Na przyszły rok wojsko planuje powołanie 1200 absolwentów w następujących terminach: 3 stycznia -20 marca 2008 r.; 8 kwietnia - 27 czerwca 2008 r.; 2 października - 23 grudnia 2008 r. Nie ma żadnych przeszkód, żeby absolwent, który nie odbył jeszcze służby wojskowej, wyjechał do pracy za granicę. Musi jednak wcześniej dopełnić obowiązku meldunkowego wobec wojska. Reguluje to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (DzU z 2004 r. nr 140, poz. 1480). Wówczas wojsko zawiesza poszukiwania, a kolejne zawiadomienie o obowiązku stawienia się do WKU przyśle, gdy urząd meldunkowy odnotuje powrót poborowego z zagranicy. Jeżeli rekrut zmienia kierunek lub uczelnię, musi powiadomić o tym WKU. Jeśli tego nie zrobi, to nie dopełnia tzw. wojskowego obowiązku meldunkowego i grozi mu za to grzywna. O skreśleniu z listy studentów także należy powiadomić WKU. "Zapomnienie" o tym obowiązku nie oznacza jednak wcale, że wojsko też zapomni o studencie. Wszystkie szkoły mają obowiązek natychmiastowego powiadomienia WKU o skreśleniu rekruta z listy studentów. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego okazuje się, że poborowy rokuje nadzieje na to, że ponownie rozpocznie naukę i skończy studia, wojsko odracza powołanie. Jeżeli jednak wydalenia z uczelni się powtarzają, WKU od razu ustala termin i miejsce rozpoczęcia służby. Warto pamiętać, że w 2005 r. zmieniły się przepisy (DzU nr 180, poz. 1496) i obowiązkowi służby wojskowej podlegają mężczyźni od 18. do 50. roku życia, a nie - jak wcześniej -do 28. masz pytanie do autorki, e-mail: k.pawlak@rzeczpospolita.pl  Student zainteresowany odbyciem przeszkolenia wojskowego w trakcie studiów musi: ¦ zdać egzamin z przysposobienia obronnego, ¦ zgłosić się do WKU, tam wypełnić i złożyć formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (info. w WKU), ¦ pobrać kartę powołania na przeszkolenie, gdy decyzja komendanta WKU będzie pozytywna, ¦ zgłosić się do wyższej szkoły oficerskiej lub centrum szkolenia wskazanego w karcie powołania. tyle dostaje student w wojsku za każdy miesiąc szkolenia
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL