fbTrack

Z żoną lepiej współpracować, niż ją zatrudniać

Osoba bliska zatrudniona w rodzinnym przedsiębiorstwie, która otworzy własną działalność, nie skorzysta z preferencyjnych ulg w wysokości składek ZUS. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w ramach swojej firmy będzie pracowała na rzecz byłego pracodawcy
Kodeks pracy nie stawia ograniczeń, jeśli przedsiębiorca chce zawrzeć umowę o pracę z członkami rodziny. W ubezpieczeniach społecznych ten ostatni zawsze będzie jednak traktowany jako współpracownik przyprowadzeniu firmy, nawet gdy przedsiębiorca zawrze z członkiem rodziny umowę o pracę. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za taką osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą trzeba uznać małżonka, dzieci własne lub drugiego małżonka albo dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające. Pod warunkiem oczywiście, że pozostają oni z prowadzącym działalność gospodarczą we wspólnym gospodarstwie domowym. Wyjątek od tej zasady dotyczy tylko osób, z którymi przedsiębiorca zawarł umowę w celu przygotowania zawodowego.A zatem np. córka, która ma już swoją rodzinę i mieszka z mężem i którą ojciec zatrudni w swojej firmie, nie będzie miała...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL