Jakie składki płaci pracodawca za swoich pracowników

Zatrudniając pierwszego pracownika, masz liczne obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poznaj zasady, kiedy i jakie składki musisz za nich płacić
Dla systemu ubezpieczeń społecznych pracownik to nie tylko ten, kto podpisał umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę, został powołany, mianowany czy wybrany. Jest nim także osoba, która z własnym pracodawcą zawarła umowę:- zlecenia lub inną o świadczenie usług, do której - zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego -stosujemy przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu (te ostatnie nazwijmy umowami zleceniopodobnymi; należy do nich m.in. kontrakt menedżerski o charakterze zlecenia),- agencyjną,- o dzieło.Pracownikiem jest również ten, kto wprawdzie wskazanych umów cywilnoprawnych nie podpisał z macierzystym zakładem, ale w ich ramach świadczy pracę na jego rzecz > patrz przykład 1.Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy ma jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń, np. własny biznes, umowę-zlecenie na rzecz innej firmy. Podobnie nie ma...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL