fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wójt mocny sekretarzem

Sekretarz gminy powinien być powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta, a nie przez radę. Tak uważa rząd i dlatego przyjął niedawno projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, który wzmacnia uprawnienia władzy wykonawczej
Zgodnie z rządową propozycją powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy byłoby samodzielną kompetencją wójta, burmistrza, prezydenta. Dziś należy to do rady, która działa w tych sprawach na wniosek władzy wykonawczej. W rękach władzy stanowiącej pozostałoby takie uprawnienie dotyczące skarbnika gminy, głównego księgowego jej budżetu (choć w jednej z pierwszych wersji projektu z grudnia 2006 r. było inaczej).Z uzasadnienia projektu wynika, że zmiana wychodzi naprzeciw postulatom organizacji samorządowych. Rząd argumentuje też, iż będzie to zgodne z kierunkiem ustrojowych zmian w samorządzie gminy zapoczątkowanych w 2002 r., kiedy wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zastąpiono kolegialny zarząd jednoosobowym. Wiele zadań organu wykonawczego wypełnia sekretarz gminy (np. prowadzi politykę kadrową urzędu), dlatego, zdaniem autorów projektu uzasadniony jest decydujący wpływ na obsadzenie tego stanowiska.Propon...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA