fbTrack

Projekt ustawy o funduszu sołeckim budzi niechęć wójtów

Po latach podporządkowania wójtom i radom gmin sołectwa chcą większej samodzielności, delegacji do wykonywania zadań. Uwieńczeniem ich starań ma być uchwalenie poselskiej ustawy o utworzeniu funduszu sołeckiego
Projekt trafił już do Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Czeka na pierwsze czytanie.Wymagania wsi stają się coraz większe, społeczności wiejskie coraz częściej wykazują aktywność i chęć działania. Na przeszkodzie stoi jednak brak finansów. Sołectwo, jako jednostka pomocnicza, jest w pełni zależna od decyzji rady gminy. Wprawdzie art. 51 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązuje radnych do określenia w statucie gminy uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy, ale w praktyce przepis ten pozostaje martwy. Z czasem część gmin zaczęła wspomagać sołectwa, przeznaczając pewne środki z budżetu na zadania sołeckie i wyznaczając sołtysom diety za udział w pracach rady. Jednak stosowane rozwiązania są różne. Niektóre rady tworzą fundusz sołecki, dając na ten cel procent udziału w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości. Inne przeznaczają np. 5 procent budżetu. Ogólnie jednak samod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL