Podania do ZUS trafią drogą elektroniczną

Od wczoraj płatnicy składek mogą załatwiać niektóre sprawy wyłącznie przez Internet, bez osobistego fatygowania się do ZUS
Zaczął działać elektroniczny urząd podawczy w ZUS. Wystarczy wejść na stronę eup.zus.pl i złożyć odpowiedni wniosek, który dotychczas trzeba było dostarczyć osobiście lub pocztą. Ale jeszcze nie wszystkie sprawy z ZUS można załatwić przez Internet. Usługa dotyczy na razie pięciu wniosków: o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (formularz ZUS-EWN), o zwrot nadpłaconych składek (ZUS-EZS), o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS- EWZ), o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (30krotności) (ZUS-EWP). Przez Internet można też złożyć reklamację do informacji o stanie konta (ZUS-ERU). Poszczególne wnioski składa się, wypełniając specjalny formularz.Wniosek do elektronicznego urzędu podawczego wysyła się przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. A zatem potrzebny jest czytnik kart kryptograficznych oraz odpowiedni podpi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL