fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Błąd pełnomocnika nie usprawiedliwia spóźnienia

Mogą być z tym problemy. Wprawdzie izba skarbowa powinna przywrócić termin, jeśli złożymy wniosek i uprawdopodobnimy, że opóźnienie nastąpiło bez naszej winy, ale z orzecznictwa jasno wynika - błędy pełnomocników nie usprawiedliwiają zwłoki. Tak było w sprawie rozpatrzonej przez NSA w wyroku z 11 stycznia 2005 r. (FSK 1118/04). Upoważniona przez podatnika osoba, która miała złożyć odwołanie, tłumaczyła się, że miała problemy z dotarciem na pocztę. Nie przekonało to izby skarbowej i sądu, które uznały, że pełnomocnik przy wykonywaniu powierzonego mu zlecenia nie dochował reguł starannego działania.To, że uchybienia pełnomocników nie usprawiedliwiają opóźnienia, przyznał też NSA w wyroku z 12 kwietnia 2002 r. (ISA/Gd1676/99). A w orzeczeniu z 11 września 1999 r. (ISA/Gd745/98) podkreślił: "W odniesieniu do osób, które z racji wykonywanego zawodu występują jako pełnomocnicy stron, należy przyjąć, że są zobowiązane do szczególnej sta...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA