fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie można przywrócić terminu na wniesienie zastrzeżeń do protokołu kontroli

Po upływie terminu na wniesienie zastrzeżeń do protokołu z czynności kontrolnych nie można skorzystać z tego prawa. Jest to termin materialnoprawny, niepodlegający przywróceniu. Tak orzekł WSA w Krakowie 9 lutego br. (I SA/Kr 923/05).
Po kontroli podatkowej spółka złożyła we właściwym terminie zastrzeżenia do protokołu z jej przebiegu. Organy zajęły swoje stanowisko, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Następnie spółka ponownie złożyła zastrzeżenia równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu na ich wniesienie. Organy umorzyły postępowanie w sprawie przywrócenia terminu, argumentując to tym, że wcześniej ustosunkowały się do pierwotnie złożonych zastrzeżeń. Ponadto uznały, że do kontroli podatkowej nie mają zastosowania regulacje dotyczące przywrócenia terminu. Spółka podnosiła, że pierwsze zastrzeżenia złożyła z ostrożności procesowej i miały one charakter fragmentaryczny. Nie wykorzystała zatem uprawnienia przewidzianego w art. 291 § 1 ordynacji podatkowej. Spółka złożyła skargę do WSA, jednak sąd przyznał rację organom kontroli. Pokreślił, że zastrzeżenia można uzupełnić jedynie do czasu rozpoznania przez organ pierwotnego pisma z zastrzeżeniami. W ocenie są...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA