fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urząd może kontrolować firmę dłużej, niż pozwala ustawa

Sprawdzenie rozliczeń podatkowych w małej firmie powinno zakończyć się po czterech tygodniach, a w dużej po ośmiu. Tak wynika z przepisów, jeśli jednak kontrolerzy przekroczą te limity, nic wielkiego się nie stanie
Takie wnioski można wyciągnąć z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 sierpnia 2006 r. (I FSK 1045/05). Sąd stwierdził wyraźnie - limity czasowe mają dyscyplinować urzędy, ale ich przekroczenie nie powoduje, że nie można dalej prowadzić kontroli.O jakie limity chodzi? Przede wszystkim o ograniczenia wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej usdg).Zgodnie z art. 83 ust. 1 usdg czas wszystkich kontroli urzędu u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:-4 tygodni - u mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorców małych i średnich,-8 tygodni - u pozostałych przedsiębiorców.Natomiast art. 82 ust. 1 usdg mówi, że nie można równocześnie prowadzić więcej niż jednej kontroli.Przepisy przewidują jednak szereg wyjątków od tych zasad.Zgodnie z art.82 ust. 1 oraz art.83 ust. 2 usdg ograniczeń czasu i ilości kontroli nie stosuje się, gdy:-ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;-przeprowadzenie kontrol...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA