fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus musi wiedzieć o zmianie dowodu

Osoby, które zmienią imię, nazwisko lub np. dowód osobisty, mają 30 dni, żeby zawiadomić o tym urząd skarbowy. Później mogą zostać ukarane mandatem
Obowiązek uaktualniania danych osobowych, na podstawie których fiskus może zidentyfikować podatnika, wynika z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (DzU z 2004 r. nr 269, poz. 2681 ze zm.).Co ważne, to wymaganie stawia się nie tylko przedsiębiorcom, ale także osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.Osoby, które dopiero rozpoczynają pracę, a nie występowały wcześniej o nadanie im numeru identyfikacji podatkowej (NIP), mogą to zrobić za pośrednictwem płatnika (czyli pracodawcy). Jeśli oczywiście płatnik pobiera miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń lub rozlicza roczny podatek.Zgłoszenie identyfikacyjne za pośrednictwem pracodawcy jest możliwe także wtedy, gdy pobiera on zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy-zlecenia (art. 8 ustawy).Ci natomiast, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub sami opłacają go w fo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA