Jest podatek do zapłaty, nie ma jeszcze podatnika

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące opodatkowania umowy spółki osobowej są niespójne z przepisami kodeksu spółek handlowych. Zdarza się, że obowiązek zapłaty podatku powstaje, jeszcze zanim powstanie sama spółka, na której ten obowiązek ciąży
Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek osobowych. Zainteresowane prowadzeniem działalności w tej formie są w szczególności osoby, które wykonują pracę na zasadzie samozatrudnienia, pozwala to bowiem zakwalifikować ich dochody do dochodów z działalności gospodarczej. Także menedżerowie zakładają spółki zarządzające, gdyż przynosi to spore oszczędności podatkowe.Jednak już na etapie zakładania takiej spółki mogą pojawić się wątpliwości związane z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umowy spółki. Przyczyną tego jest niespójność przepisów ustawy o PCC z przepisami kodeksu spółek handlowych (k.s.h.).Od 1 stycznia br., w przypadku umowy spółki, co do zasady obowiązek podatkowy z tytułu PCC ciąży na spółce. Wyjątkiem jest umowa spółki cywilnej, gdzie obowiązek zapłaty podatku obciąża wspólników tej spółki (art.4 pk t9 ustawy o PCC).Zawarcie każdej innej umo...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL