fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zbycie wierzytelności własnych to usługa zwolniona z VAT, a więc PCC nie podlega

Czy sprzedaż własnych wierzytelności jest objęta VAT, czy opodatkowana PCC? Kwestia ta budzi liczne spory
[b]Niedawno wrocławski Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że nie jest to ani dostawa towarów, ani świadczenie usług, więc VAT nie podlega (wyrok z 3 kwietnia br., ISA/Wr89/07). [/b]Wielu jednak autorów argumentuje, że sprzedaż wierzytelności własnych jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT, zgodnie z definicją zamieszczoną wart. 8 ust. 1 tej ustawy. Autorzy ci przyjmują, że sprzedaż wierzytelności własnych mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 65.23.10 "Usługi pośrednictwa finansowego, gdzie indziej niesklasyfikowane". Tym samym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1) ustawy o VAT, w związku z poz.3 załącznika nr4 do tej ustawy, sprzedaż tych wierzytelności powinna być objęta VAT, ale z tego podatku zwolniona. Zatem nie płaci się VAT, a dodatkowo nie ma też obowiązku uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w związku z tą sprzedażą - stosowanie do art. 2 pkt4 lit. b) ustawy o PCC.Teza, że sprzedaż wierzytelności własnych mieści s...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA