Zwolnienie zależy od złożenia oświadczenia

Wyroby akcyzowe mogą być zwolnione z podatku, jeśli sprzedawca dostarczył organom celnym oświadczenie, do jakich celów zostaną one przeznaczone przez nabywców
Orzekł tak 12 września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi przedsiębiorstwa EUROL-CHEM spółka z o. o., sprowadzającego w 2004 r. do Polski mieszaninę węglowodorów aromatycznych.Co do zasady był to wyrób akcyzowy, od którego należało odprowadzić podatek. Spółka tego nie zrobiła, uznając, że ma prawo do zwolnienia, gdyż preparatu nie wykorzystywano do celów akcyzowych (produkcja paliw, napęd pojazdów).Organy celne były innego zdania. Przypomniały, że zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2003 r. zwolnienie byłoby możliwe, gdyby podatniczka dostarczyła urzędowi oświadczenia nabywców, że nie zamierzają wykorzystywać towarów do celów akcyzowych. Tymczasem spółka o to nie zadbała.Sprawa trafiła do WSA. -Kwestie formalne, czyli gromadzenie oświadczeń, powinny mieć znaczenie drugorzędne. Najważniejsze jest przeznaczenie towaru rozumiane jako jego faktyczne zużycie - wyjaśniała w skardze podatniczka. Na ro...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL