Towary zużyte w składzie nie podlegają podatkowi

Towar zużyty do produkcji w składzie podatkowym nie podlega akcyzie także wtedy, gdy zostanie wykorzystany do napędu maszyn, chłodzenia czy konserwacji. Nie musi się stać częścią nowego wyrobu
Chodzi o sytuacje, w których wyroby akcyzowe, np. paliwa czy alkohole, są wykorzystywane do produkcji w składach podatkowych. Nie zawsze stanowią komponent nowego wyrobu. Często służą jedynie do napędu maszyn, jako chłodziwo czy środek konserwujący. Zdaniem organów celnych w tym drugim wypadku zawieszenie poboru akcyzy zostaje przerwane i albo trzeba ją płacić, albo spełnić warunki niezbędne do zwolnienia.W takiej sytuacji znalazł się Orlen, który przetwarzał w składzie tzw. wyroby akcyzowe zharmonizowane (objęte regulacjami unijnymi). Uważał, że nie podlegają one akcyzie niezależnie od tego, czy produkowano z nich inne towary czy też zużywano je do podtrzymania ruchu instalacji.Dla pewności Orlen wystąpił o interpretację. Organy skarbowe uznały jednak, że procedura zawieszenia poboru akcyzy obowiązuje nadal tylko wtedy, gdy towar wchodzi w skład nowego wyrobu, np. gdy z ropy naftowej produkowane są paliwa.- Zużycie gazów w piecach czy do napęd...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL