Najdłuższy 180-dniowy termin zwrotu nadwyżki VAT można jeszcze wydłużyć

Organy podatkowe mają prawo do przedłużenia nawet 180-dniowego terminu na zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym - orzekł WSA w Szczecinie 18 lipca br. (I SA/Sz 25/07).
Podatnik zaskarżył decyzję organów podatkowych, które stwierdziły, że mają kompetencję do przedłużenia 180-dniowego terminu zwrotu określonego w art. 87 ust. 3 ustawy o VAT. Uprawnienie to według organów podatkowych wynika z art. 87 ust. 2 tej ustawy, który mówi o możliwości przedłużenia 60-dniowego terminu zwrotu w razie konieczności dodatkowego sprawdzenia jego zasadności. Podstawą do przedłużenia jest też ich zdaniem art. 274b ust. 1 ordynacji podatkowej, który uprawnia organy do przedłużenia terminu zwrotu do czasu zakończenia czynności sprawdzających.Skarżący twierdził, że z art. 87 ust. 3 nie wynika uprawnienie do przedłużenia terminu półrocznego. Art. 87 ust. 2 zawiera bowiem klauzulę "Z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a". Normy tego ustępu nie powinno się zatem stosować do dłuższego terminu. Organy podatkowe nie mogą domniemywać swoich kompetencji.Przed WSA organ podatkowy wskazał, że art. 87 ust. 2 zawiera normę ogólną dotyczącą zwrotu n...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL