fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozcieńczanie spirytusu to też produkcja

Nieznane
Rozcieńczanie spirytusu jest produkcją w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - orzekł NSA 18 maja br. (I FSK 745/06).
Podatnik sprzedawał spirytus placówkom ochrony zdrowia. Te rozcieńczały go w celu uzyskania preparatów o różnym przeznaczeniu, m.in. na cele odkażania, sterylizacji. Podatnik, kwalifikując czynności swoich kontrahentów jako produkcję, stosował niższą stawkę podatku akcyzowego. Stawka, według której spółka naliczała akcyzę, była odpowiednia do sprzedaży spirytusu dla odbiorców z przeznaczeniem nie dla konsumpcji.Organy podatkowe stanęły na stanowisku, że tego typu działalność nie jest produkcją. Odwołały się do słownikowej definicji produkcji jako procesu prowadzącego do wytworzenia nowego produktu o odmiennych właściwościach od produktu wyjścia.Podatnik argumentował, że produkt końcowy nie musi wykazywać znaczących różnic w porównaniu z produktem pierwotnym. Przyznał, że co prawda prawodawca nie określił, jakie czynności składają się na proces produkcji, jednak należy odejść od ścisłej wykładni tego pojęcia. Rozcieńczenie spirytusu przez zakła...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA