fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stanowisku Departamentu Prawnego Ministerstwa Pracy

Sześć dni urlopu szkoleniowego dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – ze względu na użyte w art. 103[sup]2[/sup] § 1 pkt 3 określenie „egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe” – koresponduje z zakończeniem określonych form nauki na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2FBA90831D1A1F29E71BC7C9CB31544A?id=175841]ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z zm.).[/link]Z tego też względu za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, uprawniający do sześciu dni urlopu szkoleniowego, należy uznać zwłaszcza egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w § 1 pkt 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1868F893FF0BF6FAB9B11B6852F3B3A2?id=181080]rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 6 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach poza...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA