fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 31 października 2010

[srodtytul]BHP[/srodtytul]
- po trzymiesięcznym vacatio legis rozporządzenie ministra gospodarki, które wskazuje minimalne wymagania dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362017](DzU nr 138, poz. 931)[/link]
[srodtytul]CELNICY[/srodtytul]
- minister finansów określił sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza celnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=371516](DzU nr 197, poz. 1311)[/link]
[srodtytul]OBSZAR CELNY[/srodtytul]
rozporządzenie ministra finansów dotyczące zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=372289](DzU nr 202, poz. 1336)[/link]
[srodtytul] SŁUŻBA CELNA[/srodtytul]
ten sam minister wydał rozporządzenie o świadczeniach związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=372278](DzU nr 202, poz. 1338)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA