fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zmienić prezesa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

www.sxc.hu
Prezesa w spółce z o.o odwołują wspólnicy. W umowie spółki można jednak przekazać tę kompetencję radzie nadzorczej
Procedura zmiany prezesa wygląda dokładnie tak samo, jak każdego innego członka zarządu.Przede wszystkim należy ustalić, który organ spółki władny jest wybierać i odwoływać zarząd. Co do zasady czynią to wspólnicy, zebrani na zgromadzeniu wspólników. W umowie spółki można jednak przekazać tę kompetencję innemu gremium, np. radzie nadzorczej (art. 201 § 4 w zw. z art. 227 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8B01E999D088EA4A3398CE9429BCD3DB?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link]).[srodtytul]Jak najprościej[/srodtytul]Zacznijmy od pierwszej sytuacji. Tam, gdzie zarząd zależy od wspólników, odwołanie będzie najłatwiejsze, gdy każdy z nich tego chce. Wówczas wystarczy, że wszyscy wspólnicy zbiorą się w jednym miejscu i podejmą uchwałę o odwołaniu (art. 240 k.s.h.). Uchwałę taką należy wpisać do księgi protokołów i podpisać (art. 248 § 1 k.s.h.).[srodtytul]Na zgromadzeniu[/srodtytul]Jeśli wspólnicy nie są zgodni co d...
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA