fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Księga dla domu w spółdzielni po 20 lutego 2011

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
[i][b]Mam dom jednorodzinny w spółdzielni mieszkaniowej. Nie zamierzałem się przewłaszczać, ale w przyszłym roku planuję zaciągnąć kredyt, którego zabezpieczeniem byłby ten dom. Z tego powodu będę musiał założyć księgę wieczystą dla nieruchomości. Od znajomej słyszałem, że trzeba się pospieszyć, bo po Nowym Roku nie będzie już można założyć księgi dla domu jednorodzinnego w spółdzielni. Czy to prawda? A jeśli tak, to dlaczego?[/b][/i]
- A.G.
Nie ma powodu do obaw, lecz wyjaśnienie tego nieporozumienia wymaga cofnięcia się w czasie do roku 2005.
Znajoma czytelnika najpewniej miała na myśli przepis art. 1 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=163015]ustawy o księgach wieczystych i hipotece[/link]. W obecnie obowiązującym brzmieniu przewiduje on, że księgi wieczyste mogą być prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
Przepis ten zostanie zmieniony 20 lutego 2011 r. Zmianę wprowadza [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321550]nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2009 r. Nr 131, poz. 1075)[/link]. Art. 1 ust. 3 będzie brzmiał nieco inaczej: "Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu." Znika więc zapis o spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego i prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
Nie oznacza to jednak, że od 20 lutego nie będzie można założyć księgi dla domu jednorodzinnego czy lokalu użytkowego będących przedmiotem spółdzielczego prawa.
Ustawodawca posłużył się terminem „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”, bo zobowiązała go do tego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=174506]nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 4 sierpnia 2004 r. Nr 172, poz. 1804)[/link], która weszła w życie 5 lutego 2005 r.
Przed tą datą istniały trzy odrębne rodzaje praw spółdzielczych:
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
Dziś ten podział ma już tylko znaczenie historyczne, gdyż wszystkie te prawa zostały zastąpione jednym spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu na mocy art. 10 wspomnianej nowelizacji kodeksu, a istniejące w dotychczasowych aktach prawnych odniesienia do wymienionych praw, należy odczytywać jako odniesienia do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Art. 12 nowelizacji mówi też, że dotychczas prowadzone księgi wieczyste dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej uważa się za księgi prowadzone dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nowo zakładane księgi też są księgami dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Zatem czytelnik z całą pewnością będzie mógł po Nowym Roku założyć księgę wieczystą dla swojego prawa, tyle że od ponad 5 lat nosi ono nazwę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA