fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 196 z 22 października 2010

[b]Rozporządzenia prezydenta RP (poz. 1297 – 1298), dwa z 11 października, w sprawie:[/b]
- ustalenia wykazu stanowisk sędziów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości; wejdzie w życie 6 listopada z mocą od 5 maja 2009 r.
- dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury; 6 listopada z mocą od 4 marca 2009 r.
[b]Rozporządzenie Rady Ministrów [/b](poz. 1299) z 5 października zmieniające rozporządzenie w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 6 listopada.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1300 – 1304):
[b]finansów[/b], z 6 i 13 października, w sprawie:
– badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej; 16 stycznia 2011 r.
– wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł; 6 listopada,
[b]infrastruktury[/b] z 12 października w sprawie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa; 22 listopada,
[b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], dwa z 13 października, w sprawie:
– szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis) i mątwika agresywnego (Globodera Pallisa); 25 października,
– warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 22 października.
[b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego [/b](poz. 1305)
z 14 października (K 17/07) o zgodności z konstytucją art. 12 ust. 4 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki.
[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=371228]Dz.U. Nr 196[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA