fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Garaż ze stawką jak mieszkanie

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Sprzedaż lokalu mieszkalnego razem z komórką piwniczną i garażem podlega 7-proc. stawce
[b]Takie stanowisko zajął WSA w Rzeszowie w wyroku (sygn. akt I SA/Rz 395/10).[/b] Sprawa dotyczyła opodatkowania transakcji sprzedaży mieszkań w budynku wielorodzinnym razem z garażem i komórką piwniczną.
Zdaniem podatniczki, przedstawicielki firmy budowlanej, lokale niemieszkalne – garaże i komórki, powinny być objęte tą samą stawką VAT co lokale mieszkalne, czyli 7 proc., ponieważ stanowią integralną część budynku i służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Minister finansów w wydanej interpretacji nie podzielił tego stanowiska. Według MF preferencyjna stawka VAT powinna mieć zastosowanie wyłącznie do będących przedmiotem obrotu samodzielnych lokali mieszkalnych, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz piwnic, gdyż stanowią pomieszczenie gospodarcze lokalu mieszkalnego. Nie ma ona natomiast zastosowania do sprzedaży lokali użytkowych, które nie pełnią funkcji mieszkalnych. Nie będą nią zatem objęte garaże stanowiące część składową sprzedawanego lokalu, które zalicza się do kategorii tzw. pomieszczeń przynależnych, służących do zaspokajania innych niż mieszkaniowe potrzeb ludzi.
W opinii MF sprzedaż garażu powinna być więc objęta stawką 22 proc. Sprawa trafiła do WSA.
Sąd przypomniał, że preferencyjną stawkę 7 proc. stosuje się do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Zwrócił uwagę, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nie wskazano, aby dochodziło do wyodrębnienia pomieszczenia garażowego jako lokalu użytkowego i aby garaż mógł być przedmiotem odrębnej dostawy.
[wyimek]Część składowa rzeczy nie może być odrębną własnością[/wyimek]
W opinii sądu nie pozwala to uznać, że garaż powinien być traktowany jak lokal użytkowy, ponieważ w sensie funkcjonalnym służy do zaspokajania innych potrzeb niż mieszkaniowe. [b]Nie ma zatem podstaw do odmiennego stosowania stawek VAT do pomieszczeń garażowych, piwnic, strychów i komórek. [/b]
Dodatkowo sąd powołał się na art. 2 ust. 4 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawy o własności lokali[/link]. Zgodnie z jego treścią do kategorii pomieszczeń przynależnych do lokalu – jako jego części składowe – zalicza m.in. piwnicę, strych, komórkę, garaż. W myśl natomiast art. 47 § 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności. Oznacza to, że pomieszczenie garażowe znajdujące się w budynku mieszkalnym nie jest lokalem użytkowym. Wyrok jest nieprawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA