fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 21 października 2010

[srodtytul]PLANOWANIE PRZESTRZENNE[/srodtytul]
po trzymiesięcznym vacatio legis znowelizowana 25 czerwca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; razem z nią korektom zostały podane dwie ustawy: o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=360984](DzU nr 130, poz. 871)[/link]; Czytaj więcej w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/55682,552263-Mniej-dobrych-planow-zabudowy.html]"Mniej dobrych planów"[/link]
[srodtytul]PRAWO AUTORSKIE[/srodtytul]
ustawa – Prawo autorskie wzbogaciła się o przepisy dotyczące organizacji zbiorowego zarządzania oraz Komisji Prawa Autorskiego, która zatwierdza tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. O zmianach tych pisaliśmy ostatnio 19 października na C2. Jednocześnie w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przybył art. 67a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=364391](DzU nr 152, poz. 1016)[/link]
[srodtytul]USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ[/srodtytul]
na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną minister gospodarki wydał rozporządzenie, w którym określił liczbę, rodzaj, szczegółowy zakres zadań oraz warunki techniczne i organizacyjne punktów kontaktowych dla administracji oraz punktów kontaktowych dla usługodawców i usługobiorców [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=367069](DzU nr 171, poz. 1152)[/link]; Czytaj więcej w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/212825,552075-E-punkty-zbliza-firmy--do-konsumentow-.html]"E-punkty zbliżą firmy do konsumentów"[/link]
[srodtytul]STREFY EKONOMICZNE[/srodtytul]
zmienione rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=369448](DzU nr 186, poz. 1244)[/link]
[srodtytul]SŁUŻBA WIĘZIENNA[/srodtytul]
nowe rozporządzenie ministra sprawiedliwości dotyczące postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=369455](DzU nr 186, poz. 1247)[/link]; Czytaj więcej w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/215017,552104-Nabor-do-Sluzby-Wieziennej.html]"Nabór do Służby Więziennej"[/link]
[srodtytul]SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI[/srodtytul]
zmienione rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o sposobie prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=369450](DzU nr 186, poz. 1248)[/link]
[srodtytul]PRAWO ŁOWIECKIE[/srodtytul]
minister środowiska zmienił swoje rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania i znakowania tusz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=369446](DzU nr 186, poz. 1250)[/link]; Czytaj więcej w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/212825,552265-Mysliwi-ida-na-dziki.html]"Myśliwi idą na dziki"[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA