fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Im wyżej w hierarchii, tym mniej pracowniczych uprawnień

www.sxc.hu
Prezes czy główny księgowy to zwykle dobre funkcje pod względem płacowym, jeśli zostanie to zapisane w angażu. Ale też zazwyczaj praca bez limitów czasowych i bez dodatkowych gratyfikacji w zamian
Chodzi o osoby zarządzające zakładem pracy w imieniu pracodawcy, czyli o te z samego szczytu firmowego establishmentu. W świetle art. 128 § 2 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link] należą do nich pracownicy:- kierujący jednoosobowo zakładem pracy i jego zastępcy,- wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem, np. zarządu,- główni księgowi.[srodtytul]Słownikowa definicja[/srodtytul]Według słownika języka polskiego czasownik „zarządzać” oznacza wydawać polecenia, kazać coś wykonać, ewentualnie sprawować nad czymś zarząd, kierować czymś.Pracownik zarządzający zakładem ma zatem kompetencje do wydawania podwładnym poleceń, kierowa-nia zakładem zarówno w znaczeniu ekonomicznym, jak i organizacyjnym [b](z uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2008 r., II PK 288/07).[/b][ramka][b]Przykład 1[/b]Spółka składa się z ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA