fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 72 z 13 października 2010

[b]Postanowienie marszałka Sejmu RP[/b] (poz. 912) z 29 września w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka.
[b]Postanowienie prezydenta RP[/b] (poz. 913) z 13 października o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu; weszło w życie 13 października.
[b]Zarządzenie prezydenta RP[/b] (poz. 914) z 28 września zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta RP.
[b]Uchwała Rady Polityki Pieniężnej[/b] (poz. 915) z 29 września w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011; wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.
[b]Obwieszczenia[/b] (poz. 916 – 918):
- [b]ministra sprawiedliwości[/b] z 27 września o wolnych stanowiskach sędziowskich,
- [b]prokuratora generalnego[/b] z 28 września o wolnych stanowiskach prokuratorskich,
- [b]prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego[/b] z 29 września o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.
[b]Komunikaty[/b] (poz. 919 – 922):
- [b]Państwowej Komisji Wyborczej[/b], trzy z 4 października:– o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2009 r.,
– o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r.,
– w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30 przeprowadzonych 20 czerwca 2010 r.,
- [b]nr 10/2010/ (DOKE)[/b] prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z 11 października w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=370214]M.P. Nr 72[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA