fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpisy amortyzacyjne można naliczać od początku

www.sxc.hu
Jeśli wspólnik spółki jawnej wprowadzi do ewidencji w swojej jednoosobowej firmie środki trwałe, jakie przypadły mu po rozwiązaniu spółki, może naliczać odpisy amortyzacyjne
Tak postanowił [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie z 5 października 2010 r., I SA/Rz 497/10[/b].[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]E.R. zwrócił się o udzielenie indywidualnej interpretacji. On i jego wspólnik zamierzają zlikwidować prowadzoną spółkę jawną, a pozostające w majątku spółki środki trwałe rozdzielić proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Środki te ujęte są obecnie w ewidencji środków trwałych spółki i amortyzowane.Dodatkowo oprócz spółki jawnej E.R. prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i prowadzi dla celów ewidencji podatkową księgę przychodów i rozchodów. W momencie podziału majątku spółki otrzymane środki trwałe zamierza przekazać na rzecz prowadzonej przez niego jednoosobowo działalności gospodarczej oraz wprowadzić do ewidencji środków trwałych.Zastanawiał się, [b]czy prawidłowe będzie amortyzowanie środków trwałych, które wcześniej były wykorzystywane ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA