fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Komornik nie może skarżyć zapłaty za opieszałość

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Komornik nie może skarżyć orzeczenia sądu, które przyznaje zadośćuczynienie za przewlekłość egzekucji
[b]Taki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny (sygn. K 17/07).[/b]
Wprowadzone przed sześcioma laty postępowanie o opieszałość nie przewiduje odwołania do II instancji. Tę zasadę zaskarżyła Krajowa Rada Komornicza.
Jej pełnomocnicy mec. Jerzy Kaczorek i Jan Zieliński przekonywali wczoraj Trybunał Konstytucyjny, że zasądzenie zadośćuczynienia za przewlekłość (może sięgać 20 tys. zł) jest dużą dolegliwością, tymczasem komornik nie może się od takiego orzeczenia odwołać. Narusza to konstytucyjnie gwarantowane prawo do dwuinstancyjnego postępowania.
Podczas rozprawy można było chwilami odnieść wrażenie, że komornicy w ogóle krytykują stosowanie tej procedury w stosunku do nich, gdy oni sami żywo są zainteresowani szybką egzekucją.
Ze skargą na opieszałość może wystąpić strona, która uważa, że nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy (przed sądem, u komornika, a od niedawna także w prokuraturze) bez nieuzasadnionej zwłoki. Uwzględniając skargę, sąd przyznaje od Skarbu Państwa albo komornika zadośćuczynienie. Na wydanie orzeczenia ma dwa miesiące.
– Nic nie szkodzi, by przedłużyć procedurę o miesiąc na instancję odwoławczą – przekonywali pełnomocnicy komorników. Nie przekonali TK.
Trybunał podkreślił, że choć komornik wykonuje czynności na własny rachunek, to jest funkcjonariuszem publicznym, a nie przedsiębiorcą. TK przywołał też pogląd SN, że skarga na przewlekłość nie jest w pełni tego słowa sprawą (tylko wpadkowym postępowaniem) i nie korzysta z konstytucyjnej gwarancji dwuinstancyjności.
[b]Uczestnicy rozprawy zgodni byli co do jednego: państwo polskie nie poradziło sobie do tej pory z komornikami, a wynikać to ma z niedopracowania się w Europie nowoczesnego modelu egzekucji.[/b] Z kolei Jarosław Świeczkowski, prezes KRK, głównego winowajcę upatruje w ciągłych zmianach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BF1956441EF82E3636D6B34523BBA50A?id=183360]ustawy o komornikach[/link].
Wyrok jest ostateczny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA