fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Uważajmy na limit 30-krotności przy składkach

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Pracodawcy mają pilnować rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, aby nie doszło do jej przekroczenia. Gdy tak się stanie, będą korygować dokumenty, a podwładnemu zwracać nadpłacone kwoty
Rocznie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej (art. 19 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.[/link]; dalej ustawa systemowa). W 2010 r. to 94 380 zł.Pracodawca jako płatnik składek powinien na bieżąco monitorować wysokość podstawy u danego pracownika w stosunku rocznym. Jeśli z dokumentów płacowych wynika, że w danym miesiącu przychód stanowiący podstawę wymiaru składek jest bliski limitu 30-krotności, nalicza i odprowadza składki emerytalną i rentowe tylko od tej części podstawy, która nie spowoduje przekroczenia tego progu.Potem zaprzestaje tych...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA