fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT: komitent nie musi się rejestrować

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Unijny podatnik nie ma obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT na terytorium Polski w związku z dostawą towarów na podstawie umowy komisu
W związku z likwidacją barier dotyczących wewnątrzwspólnotowego handlu towarami unijni przedsiębiorcy nawiązują różne formy współpracy z polskimi przedsiębiorstwami. Jedną z nich może być umowa komisu.Jest to umowa cywilnoprawna, na podstawie której zleceniobiorca (komisant) zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rzecz zleceniodawcy (komitenta), lecz w imieniu własnym. Komitent zobowiązuje się natomiast zapłacić za tę usługę wynagrodzenie (prowizję).Komisant działa przy tym wyłącznie w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa.[ramka][b]Przykład[/b]Spółka A z Niemiec będąca podatnikiem podatku od wartości dodanej planuje podpisać z polską spółką B umowę komisu.Zgodnie z nią spółka A jako komitent dostarczałaby spółce B towary. Spółka B jako komisant dokonywałaby na terenie Polski sprzedaży tych towarów na rzecz osób trzecich na rachunek spółki A, ale we własnym imieniu. Czy spółka A ma obowiązek rejestracji w P...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA