fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aport - kiedy rozliczyć VAT

www.sxc.hu
Powstanie obowiązku rozliczenia VAT od wkładów niepieniężnych do spółek osobowych uzależnione jest z reguły od momentu wydania lub chwili otrzymania zapłaty. Jak wyznaczyć datę wydania przedmiotu wkładu i datę zapłaty, gdy ma ona postać udziału kapitałowego w spółce jawnej lub komandytowej?
Wniesienie aportu, w zależności od jego przedmiotu, może być dostawą towarów (gdy wkład ma np. postać nieruchomości) lub świadczeniem usług (wkład w postaci wartości niematerialnych i prawnych). Ustawodawca nie uregulował w sposób szczególny momentu powstania obowiązku podatkowego przy aportach. Zatem działają zasady ogólne, w zależności od przedmiotu aportu.A nie ma w nich odesłania do pojęć i norm [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0878F97C9B855869DA1A3F9BAD45E3AB?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link], co może sprawiać istotne problemy interpretacyjne tak podatnikom, jak i organom podatkowym.Przyjrzyjmy się regulacjom dotyczącym wkładów w postaci nieruchomości zabudowanych i znaków towarowych oraz interpretacjom na temat ich stosowania, jakie prezentują organy podatkowe.[srodtytul]Co wynika z przepisów...[/srodtytul]Zgodnie z art. 19 ust. 10 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D55...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA