fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 178 z 28 września 2010

[b]Rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego[/b] (poz. 1197 – 1202), sześć z 17 września, w sprawie:
> sposobu i trybu wyłaniania kandydatów do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
> sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej oraz sposobu powoływania tych członków
> wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
> szczegółowego trybu realizacji zadań Rady NCBiR
> wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki
> wysokości uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk; wszystkie weszły w życie 1 października.
[b]Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej[/b] (poz. 1203) z 28 września w sprawie przekształcenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy; 29 września
[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=368559]Dz.U. nr 178[/link] [/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA