fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Euro w 2015 roku w Polsce

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Cele przedsiębiorców jest doprowadzenie do przyjęcia unijnej waluty w 2015 roku
BCC zaapelował aby rozpocząć ogólnopolską kampanię na rzecz euro w Polsce już za pięć lat. - Od dawna domagamy się jak najszybszego przyjęcia euro - napisał w apelu Arkadiusz Protas, wiceprezes BCC. - Z satysfakcją przyjmujemy więc informacje, że rząd rozpoczyna prace nad harmonogramem wprowadzenia euro w Polsce.
Resort finansów, mimo pogarszającego się stanu polskich finansów i wskaźników, które decydują o możliwości wejścia do unii walutowej, nadal pracuje nad planem przyjęcia euro. Plan o nazwie „Narodowe ramy strategiczne euro”, obejmujący m.in. zmiany ustaw i rozporządzeń dotyczących wymiany złotego na euro, ma być gotowy już w październiku, a dokładny kalendarz przyjęcia europejskiej waluty, który uruchomi cały ten proces, ma powstać najpóźniej do połowy 2011 r. Według szacunków MF wprowadzenie w Polsce euro przyniesie efekt w postaci wzrostu PKB dodatkowo o 0,9 proc. rocznie w wariancie pesymistycznym, lub do 1,9 proc. przy założeniu optymistycznego scenariusza.
- Naszym zdaniem rząd powinien przyjąć rok 2015 jako cel - stwierdził Protas. - Konieczność jak najszybszego spełnienia warunków ERM2 (zejście z deficytem budżetowym poniżej 3 proc. i dług publiczny poniżej 60 proc. PKB) narzuciłaby rządowi dyscyplinę finansową i wymusiła uporządkowanie finansów publicznych. Jest to szczególnie ważne w obecnych warunkach, kiedy ledwo dopinany jest budżet, a dług zagraniczny zbliża się do niebezpiecznego poziomu 60 proc. dochodu narodowego.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA