CIT: odszkodowanie za niedotrzymanie umowy

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Wypłacone gminie odszkodowanie za niewywiązanie się z warunków umowy nie może być zaliczone do kosztów podatkowych. Celem wydatku nie było bowiem osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie ich źródła
[b]Tak orzekł WSA w Poznaniu 2 września 2010 r. (I SA/ Po 436/10).[/b]Spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link]. Po preferencyjnej cenie kupiła od gminy grunty. W umowie z gminą zobowiązała się do wybudowania na nich osiedla mieszkaniowego.Ze względu na problemy finansowe musiała jednak sprzedać grunty. Dlatego postanowiła wypłacić na rzecz gminy pewną kwotę tytułem odszkodowania za niewywiązanie się z umowy. Pytała, czy może ją zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W ocenie spółki wydatek ten może być kosztem.Organ podatkowy nie zgodził się z tym. Stwierdził, że poniesienie tych kosztów przez spółkę nie miało na celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a tym samym nie można uznać odszkodowania wypłaconego gminie za koszt podatkowy. WSA oddalił skargę spółki...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL