Kwalifikacje osoby zatrudnionej w charakterze archiwisty

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
[b]- Jakie kwalifikacje powinna mieć osoba prowadząca archiwum w firmie? Jak zdobyć uprawnienia w tym zakresie?[/b]W odniesieniu do państwowych zasobów archiwalnych, niepaństwowych zasobów archiwalnych oraz działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie, podstawowe zasady reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F85D3B783E74C94AD37DFC52F8B6FDA4?id=182006]ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[/link].Z ustawy tej wynika, że do pracowników zatrudnionych w naczelnej dyrekcji archiwów państwowych i w archiwach państwowych stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych (art. 40 punkt 1), a do pracowników naukowo-badawczych mają zastosowanie przepisy o pracownikach instytutów naukowo-badawczych (art. 40 punkt 2).Co do pozostałych archiwów, nie wymienionych w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, to przepisy nie precyzują...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL