Dopłata do wynajmu mieszkania pracownika jest opodatkowana

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer
Zwolnione z podatku są tylko wydatki na zakwaterowanie pracowników w hotelach pracowniczych lub w kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania
Dopłatę do wynajmu mieszkania przez pracownika, bez względu na jej wysokość, trzeba doliczyć do jego dochodów i pobrać od niej zaliczkę na podatek.[b]– W związku z czasowym przeniesieniem pracownika do innego miasta zobowiązaliśmy się do wypłacania mu co miesiąc, przez nie dłużej niż dwa lata 500 zł jako zryczałtowany zwrot części kosztów wynajmu mieszkania w tym mieście. Czy świadczenie to należy traktować jako dochód z pracy, czy też jest ono objęte zwolnieniem z podatku przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 19 lit. b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link]?[/b] – pyta czytelnik.Jest to przychód ze stosunku pracy, który należy skumulować z innymi przychodami pracownika. Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 19 lit. b ustawy o PIT nie wchodzi w tym wypadku w grę.[srodtytul]W hotelu lub na kwaterze[/srodtytul]Dotyczy ono świadczenia rzeczowego mającego jedną z dwu postaci:- zakwaterowania pracowników w...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL