fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Zmiany w szkołach wyższych i studiach

www.sxc.hu
Dodatkowy etat będzie możliwy jedynie po uzyskaniu zgody rektora
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.
Zgodnie z projektem ograniczeniu ulegnie tzw. wieloetatowość pracowników naukowych. Dodatkowy etat będzie możliwy jedynie po uzyskaniu zgody rektora.
Obowiązkowa ocena działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich ma być dokonywana nie rzadziej niż co dwa lata, a profesorów – raz na cztery lata.
Będą przepisy upraszczające i skracające procedurę habilitacyjną – nie będzie m.in. wymogu kolokwium i wykładu habilitacyjnego.
Rząd zdecydował też, że tylko 10 proc. studentów będzie mogło podejmować studia dodatkowe, będą to studenci, którzy mają odpowiednie wyniki naukowe na pierwszym kierunku studiów.
Projekt zawiera katalog bezpłatnych usług edukacyjnych, które mają być świadczone studentom uczelni płatnych i bezpłatnych. Ochronie praw studenta ma służyć wprowadzenie umów cywilnoprawnych ze studentami studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA