fbTrack

Edukacja

Nauka rodem z Japonii

Zajęcia w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach
Edytor.net
Mechatronika łączy elementy elektroniki, informatyki i robotyki. To jeden z najbardziej obleganych kierunków studiów
Mechatronikę studiować można na uczelniach w całej Polsce. Jest w programie zarówno uczelni technicznych, jak i uniwersytetów. By skończyć ten kierunek, trzeba sporo pracy, samozaparcia, a przede wszystkim zainteresowania. O pracę nie ma się co obawiać, bo Polska cierpi na deficyt inżynierów.
Zgodnie z encyklopedyczną definicją mechatronika to integracja systemów mechanicznych z nowoczesną elektroniką i informatyką. Należy do stosunkowo młodych nauk inżynieryjnych. Pierwsze kierunki powstawały w latach 80. XX w., by uczyć tworzenia wielofunkcyjnych urządzeń działających autonomicznie w zmieniającym się środowisku. To dziedzina nauki, która czerpie z mechaniki precyzyjnej. Jako pierwszy słowa mechatronika użył w 1969 r. japoński konstruktor Tetsuro Mori do określenia systemu złożonego z elementów mechanicznych i elektronicznych, działającego dzięki wmontowanemu sterownikowi. Tak zaczęła się historia tej popularnej dziś nauki. Obecnie trudno sobie wyobrazić urządzenie elektromechaniczne, które nie miałoby wbudowanego sterownika. Ten mechanizm mają telefon komórkowy, drukarka, samochód czy pralka. Mają go także maszyna do pisania i rozrusznik serca. Dzięki sterownikowi możliwe jest zmniejszenie rozmiarów tych urządzeń, a także obniżenie kosztów wytwarzania i eksploatacji. Znajduje to odbicie nie tylko w konstrukcji współczesnych maszyn i urządzeń, ale i w strukturze ich kosztów. Mechatronika ma przed sobą wielkie perspektywy rozwoju, a co za tym idzie – absolwent tego kierunku ma duże szanse na znalezienie pracy. W każdej dziedzinie przemysłu działa bowiem coraz więcej maszyn, urządzeń i robotów zawierających tak zwany sterownik, a więc należących do urządzeń mechatronicznych. [srodtytul]Synergia[/srodtytul]
Jedną z pierwszych w Polsce uczelni, która zdecydowała się na organizację Wydziału Mechatroniki, był Uniwersytet Warszawski. To tu na początku lat 60. XX wieku powstał Wydział Mechaniki Precyzyjnej. Dziś to wydział multidyscyplinarny. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nowoczesnych zagadnień technicznych, łącząc m.in. automatykę, elektronikę, informatykę, elektrotechnikę, mechanikę, robotykę, optykę, inżynierię biomedyczną. Według definicji przyjętej przez International Federation for the Theory of Machines and Mechanism mechatronika jest synergią mechaniki precyzyjnej, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy tworzeniu inżynieryjnych projektów. Z biegiem lat uczelnie wyspecjalizowały się w różnego rodzaju mechatronice. I tak, studenci Akademii Morskiej w Szczecinie specjalizują się w mechatronice urządzeń okrętowych, a po Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej absolwenci (mówiąc w największym skrócie) będą specjalistami w dziedzinie programowania komputerów oraz tzw. sterowników programowalnych. Mechatronik będzie umiał wszystkie te urządzenia połączyć we współdziałającą ze sobą całość. Studia na tym interdyscyplinarnym kierunku prowadzone są też przez Wydział Elektryczny we współpracy z Wydziałem Informatycznym i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. To najmłodszy, a zarazem najbardziej perspektywiczny, kierunek na tym wydziale. Jego studenci mają zajęcia m.in. z mechaniki klasycznej, dynamiki, mechaniki płynów, materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektroniki. Zdobywają też wiedzę z zakresu systemu mikroprocesorowego i fotoniki. Informatyka, sterowanie i projektowanie układów maszynowych to również obowiązujące na tym kierunku zajęcia. Nie brakuje też wykładów i ćwiczeń z elektroniki, optyki i inżynierii biomedycznej. Ci, którzy zdecydowali się na te studia, muszą się uzbroić w cierpliwość – zanim zaczną konstruować urządzenia, minie trochę czasu. Pierwsze dwa lata to pogłębianie wiedzy teoretycznej i prawdziwa orka – odpada wówczas blisko 15 proc. studentów. Zajęcia praktyczne w laboratoriach, symulatorach i nauka konstruowania urządzeń zaczynają się dopiero na trzecim roku. Na Akademii Morskiej w Szczecinie studia trwają trzy i pół roku. Przygotowują do pracy na dużych statkach, w stoczniach remontowych, przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego, działach utrzymania ruchu takich przedsiębiorstw, jak: elektrociepłownie, papiernie, huty i porty. Program obejmuje 3165 godzin zajęć bez godzin potrzebnych na przygotowanie pracy dyplomowej. Studenci mają zajęcia z 45 przedmiotów. [srodtytul]Praca czeka[/srodtytul] Interdyscyplinarność mechatroniki sprawia, że absolwenci, choć są ścisłymi specjalistami, świetnie radzą sobie niemal z każdym zawodowym wyzwaniem. Umieją się dostosować do każdych warunków. Co ważne, świetnie się nadają do pracy przy dużych projektach. Dobrze wiedzą, czego można wymagać od pracownika i jak ułatwić mu pracę. Mechatronik wie, co sprawia trudność ludziom odpowiedzialnym za poszczególne etapy projektu – informatykowi, który opracowuje oprogramowanie, mechanikowi, który jest odpowiedzialny za serce projektu, czyli mechanizm. Umie przewidzieć trudności związane z elektroniką. A co najważniejsze – mechatronik może w każdej z tych dziedzin sam pracować. Absolwenci już w czasie studiów nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Są poszukiwani m.in. przez salony i serwisy samochodowe. Nie stronią od nich zakłady produkcyjne, bez względu na specjalizację. W każdym zakładzie jest mnóstwo automatyki, instalacji, rur, kotłów i linii produkcyjnych. Na każdym odcinku potrzebny jest więc mechatronik. Możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy po tym kierunku studiów są nieograniczone zarówno w kraju, jak i za granicą. Mechatronicy poszukiwani są we wszystkich gałęziach przemysłu elektromaszynowego, tj. przy produkcji sprzętu AGD, motoryzacji, obrabiarek, maszyn budowlanych, jak również przy wytwarzaniu i serwisie urządzeń biomedycznych i aparatury diagnostycznej. Rozwojowy charakter kierunku powoduje duże zapotrzebowanie na absolwentów w jednostkach naukowo-badawczych i edukacji zawodowej. [srodtytul]Kierunek zamawiany[/srodtytul] Skąd tak ogromny wysyp uczelni, które zdecydowały się na otwarcie tego interdyscyplinarnego kierunku technicznego? Uczelnie mogły się starać o dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach programu „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych”. Organizatorom chodzi o zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. W ubiegłym roku na kierunkach zamawianych rozpoczęło naukę ponad 2 tys. studentów. Połowa z nich otrzymała stypendia w wysokości 1000 zł. W tym roku w ramach konkursu zaplanowano realizację 27 projektów. Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego z powodu dużego zainteresowania uczelni zwiększyło budżet do 370 mln zł i zaakceptowało 59 projektów na 42 uczelniach. Do programu zakwalifikowano dodatkowo 10 tys. studentów. Mechatronika to jeden z kierunków, który zdaniem ministerstwa mają kluczowe znaczenie dla gospodarki. Jak można przeczytać na stronach MNiSW, aby podnieść atrakcyjność tego kierunku kształcenia, uczelnie organizują dla studentów m.in. kursy wyrównawcze z matematyki, fizyki, języka angielskiego, obozy naukowe. Prowadzą też zajęcia dydaktyczne, zatrudniając wybitnych specjalistów z różnych dziedzin. Studenci mają też szansę brać udział w kursach podnoszących kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Organizowane są wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów. Uczelnie biorące udział w projekcie oferują nauczanie metodą e-learningu, finansują udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych. Studenci biorą udział w specjalistycznych kursach komputerowych oraz mają dostęp do najnowszych programów, mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia matematyków i ekspertów pracujących w bankach, instytucjach finansowych, informatycznych, laboratoriach. Aby dodatkowo wzbogacić ofertę kierunków zamawianych, na wykłady zapraszani są znani profesorowie z zagranicy. [ramka] [b]Gdzie studiować mechatronikę?[/b] Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Akademia Morska w Szczecinie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu Politechnika Częstochowska Politechnika Gdańska Politechnika Koszalińska Politechnika Krakowska Politechnika Lubelska Politechnika Łódzka Politechnika Lubelska Politechnika Opolska Politechnika Poznańska Politechnika Rzeszowska Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Politechnika Warszawska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL