fbTrack

Zakup znaku towarowego za granicą nie zawsze opodatkowany

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Polscy przedsiębiorcy kupujący za granicą na własność znaki towarowe lub know-how w celu wykorzystania ich we własnej działalności mogą mieć wątpliwości, czy w związku z tym ciąży na nich obowiązek poboru podatku u źródła
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)[/link] i art. 29 ust. 1 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)[/link] podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez podatników posiadających siedzibę poza granicami kraju przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) ustala się w wysokości 20 proc. przychod...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL